Julia Chlebny

rzecznik patentowy

julia.chlebny@firmaprawnicza.pl

+ 48 697 700 108

W roku 2006 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego obroniła” w Katedrze Prawa Europejskiego również z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPiA UŁ w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej. Od 01.01.2011 r. pracownik tego wydziału na etacie asystenta.

W 2004 r. studiowała na Uniwersytecie w Mannheim w ramach programu Erazmus. W 2007 r. odbyła półroczny staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Handlu Zewnętrznego, jednostce odpowiedzialnej za własność intelektualną i nowe technologie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Tours, a także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, oraz pierwszy i drugi cykl prawa porównawczego na Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasbourgu. Uczestniczyła również w miesięcznych warsztatach z Zarządzania Własnością Intelektualną organizowanych przez Stanford Center for Professional Development na Stanford University.

Autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej (m.in. Pojęcie wynalazku pracowniczego na tle ustawy prawo własności przemysłowej, PPH nr 8/2009; Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, PPH nr 8/2010; Charakter prawny sloganu reklamowego i jego ochrona [w:] Reklama. Aspekty Prawne, red. M. Namysłowska, Wolters Kluwer 2012).