dr Julia Chlebny

Rzecznik patentowy

julia.chlebny@firmaprawnicza.pl

+ 48 697 700 108

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rzecznik patentowy.

W 2014 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Wynalazek pracowniczy. Studium prawno porównawcze”, która została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konfederację Lewiatan w konkursie na najlepszą pracę naukową z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Tours oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik wielu staży i stypendiów zagranicznych.

Od 2011 wykonuje zawód rzecznika patentowego doradzając przedsiębiorcom oraz jednostkom naukowym w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Autorka wielu publikacji głównie z zakresu prawa własności przemysłowej. Biegle włada językiem angielskim.