Archiwa

Agata Dąbrowska

Ukończyła w 2022 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Pozainstytucjonalne formy uczestniczenia przez obywateli w demokracji”. Przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, naukowo związana z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa. Za działalność dla dobra i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego odznaczona medalem Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo. Uczestniczka licznych […]