Autor: agnieszkalebioda

Polski Ład, a zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), wprowadzająca tzw. „Polski Ład”, która nowelizuje także ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Opłata od zażalenia w postępowaniu cywilnym

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. stanowi, że od zażalenia należy uiścić piątą część opłaty, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Co to oznacza w praktyce?

Masz kredyt frankowy?

Jeśli masz umowę kredytu/pożyczki denominowanej lub indeksowanej CHF i zastanawiasz się co można w tej sprawie zrobić, skontaktuj się z nami kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93, a zostaniesz przekierowany do radcy prawnego specjalizującego się w sprawach dochodzenia roszczeń przeciwko bankom.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Od dnia 17 grudnia 2021r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana również dyrektywą o ochronie praw sygnalistów (dalej również jako: „Dyrektywa”).

Likwidacja wskaźnika Libor – co dalej?

Zgodnie z decyzją Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) oraz Bank of England wraz z końcem 2021 roku przestanie być publikowana stopa referencyjna LIBOR (London Interbank Offer Rate).

PRACA DLA APLIKANTA

CERET GRZYWACZEWSKA – Kancelaria Radców Prawnych zatrudni aplikanta radcowskiego (preferujemy aplikantów rozpoczynających aplikację radcowską od stycznia 2022 r.).

Posiedzenie Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021r. w sprawie kredytów frankowych bez merytorycznej uchwały

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych w sprawie III CZP 11/21, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.