Archiwa

Agnieszka Augustyniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pod kierunkiem dr hab. Dariusza Świeckiego prof. nadzw. UŁ pt. „Ochrona polskiego obywatela w procedurze europejskiego nakazu aresztowania”. Doświadczenie i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i procedury cywilnej zdobywała m.in. […]

Ewelina Biała-Oleksik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Wojciecha J. Katnera, pt. „Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt żywnościowy”. W roku akademickim 2015/2016 przez semestr odbywała studia prawnicze […]