Archiwa

Maciej Cygan

Od stycznia 2018 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich OIRP w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 roku ukończył studia prawnicze, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej pt „Lekarski obowiązek udzielenia pomocy”. W okresie studiów aktywnie działał w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika […]

Mateusz Panienkowski

Od stycznia 2017 roku aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. W czerwcu 2014 roku ukończył studia prawnicze, broniąc z wynikiem dobrym w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jacka Izydorczyka pracę magisterską pt. „Wydanie, ekstradycja, dostarczenie a przekazanie w polskim prawie”. Podczas studiów […]

Ewelina Biała-Oleksik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Wojciecha J. Katnera, pt. „Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt żywnościowy”. W roku akademickim 2015/2016 przez semestr odbywała studia prawnicze […]

Natalia Pogoda

Od stycznia 2017 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie studiów aktywnie działała w Studenckim punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa- Klinika Praw Dziecka. Swoją wiedzę pogłębiała również w Studenckim Kole Naukowym Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzona Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016. Studia prawnicze ukończyła […]

Marta Pastusiak

Od stycznia 2017 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Teorii Państwa i Prawa pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Morawskiego. Podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach […]

Justyna Wołkowska

Od stycznia 2016 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka pt. „Dopuszczalność zgłaszania dowodów w sądowym stadium procesu”. Jest autorką […]