Archiwa

Magdalena Kęsiak

Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzykrotnie nagrodzona Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończyła w czerwcu 2017 r., broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych  pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Piotra Daranowskiego pt. „Wywłaszczenie własności […]

Ewelina Biała-Oleksik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Wojciecha J. Katnera, pt. „Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt żywnościowy”. W roku akademickim 2015/2016 przez semestr odbywała studia prawnicze […]