Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Wieloletnie doświadczenie prawników naszej Kancelarii, w tym znajomość specyfiki rynku medycznego oraz zagadnień z zakresu medycyny niezbędnych dla potrzeb procesów sądowych pozwala na świadczenie usług obejmujących:

 • ocenę zasadności roszczeń spowodowanych błędami w sztuce medycznej,
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przed organami lekarskiego samorządu zawodowego,
 • negocjacje z placówkami medycznymi, lekarzami oraz pacjentami,
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zabiegów leczniczych, badań i eksperymentów,
 • kompleksową obsługę prawną (zarówno stałą, jak i doraźną) podmiotów leczniczych,
 • obsługę personelu medycznego, w tym także w zakresie prawnych aspektów form zatrudnienia oraz związanych z nimi praw i obowiązków,
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie analizy i interpretacji przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych regulujących kwestie związane z szeroko pojętym prawem medycznym.

Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do Klienta oraz szczególną dbałość o jego interesy, zapewniając przy tym najwyższy poziom świadczonych usług.

Swoją ofertę kierujemy do:

 • podmiotów leczniczych
 • personelu medycznego
 • pacjentów