Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Naszym Klientom oferujemy:

  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia e-handlu, zawierania umów drogą elektroniczną oraz związanych z nimi kwestiach podatkowych,
  • pomoc prawną przy opracowywaniu regulaminu, w tym regulaminu sklepu internetowego, polityki bezpieczeństwa, polityki plików cookies, zwłaszcza w zgodności z RODO, umów na produkcję oraz emisję reklamy,
  • pomoc przy opracowywaniu oraz opiniowaniu umów licencyjnych, sublicencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich do utworu,
  • doradztwo w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, czynów polegających na naruszeniu dóbr osobistych, prawa do wizerunku, praw autorskich oraz praw pokrewnych, domen internetowych,
  • pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, w tym opracowania dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarządzania bazami danych, ich udostępniania oraz  sprzedaży, w zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO,
  • porady dotyczące praw konsumenta w Internecie, stosowania klauzul niedozwolonych, dochodzenia roszczeń związanych ze sprzedażą konsumencką,
  • reprezentację w sądzie oraz przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących  m.in. czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, prawa do wizerunku, naruszenia praw autorskich, naruszenia licencji, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.