Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

W zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego:

  1. doradzamy gminom oraz przedsiębiorcom w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z procedurami uregulowanymi ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  2. sporządzamy i opiniujemy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  3. świadczymy pomoc prawną przy zakładaniu spółek mających na celu wspólne prowadzenie inwestycji przez jednostki sektora finansów publicznych i partnerów prywatnych,
  4. nadzorujemy wybór wykonawcy przedsięwzięcia w trybie prawa zamówień publicznych, ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub procedury określonej przez podmiot publiczny.

Ponadto, doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących finansowania modernizacji urządzeń energetycznych i ciepłowniczych w ramach tzw. formuły ESCo (z ang. Energy Saving Company) także przy zastosowaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.