Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

W sprawach dotyczących problematyki odnawialnych źródeł energii zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • obsługę prawną w ramach postępowań w przedmiocie uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji planowanych przedsięwzięć OZE;
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z interpretacją przepisów prawa wodnego, energetycznego, budowlanego etc.
  • sporządzanie i weryfikację umów zawieranych w toku realizacji przedsięwzięć związanych z OZE;
  • obsługę prawną procesu inwestycyjno- budowlanego, w szczególności z zakresu budownictwa energooszczędnego, MEW, farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych etc.;
  • badanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji budowlanych OZE.