25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Nieruchomości i inwestycje deweloperskie

W zakresie prawa nieruchomości i lokalowego:

 1. sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości,
 2. obsługujemy inwestycje deweloperskie w tym m.in.:
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie,
  • doradzamy przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia inwestycji deweloperskiej, m.in. prospektu informacyjnego,
  • negocjujemy umowy z nabywcami,
  • uczestniczymy przy zawieraniu umów u notariusza,
 3. obsługujemy zarządców nieruchomościami i spółki celowe zajmujące się wynajmem lokali,
 4. obsługujemy procesy budowlane:
  • sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, nadzór inwestycyjny i autorski,
  • reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed organami administracyjnymi w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie,
 5. przeprowadzamy ocenę stanu prawnego nieruchomości, czyli tzw. due diligence,
 6. doradzamy przy ustanawianiu zabezpieczeń i innych obciążeń na nieruchomościach (hipoteki, służebności),
 7. reprezentujmy klientów w sporach z przedsiębiorcami przesyłowymi o:
  • ustanowienie służebności przesyłu,
  • wynagrodzenie za słupy energetyczne, trafostacje, linie i inne urządzenia przesyłowe,
 8. reprezentujemy klientów w sprawach sądowych o:
  • zasiedzenie,
  • eksmisję,
  • naruszenie posiadania,
  • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • odzyskanie wywłaszczonych majątków,
 9. reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed sądem wieczystoksięgowym (składanie wniosków o wpis, wykreślenie),
 10. reprezentujemy klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach o aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.