ponad 30 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Naszym klientom oferujemy:

  • doradztwo prawne oraz podatkowe w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, fundacji, spółek akcyjnych, klubów sportowych zrzeszonych w polskim związku sportowym, uczniowskich klubów sportowym, związków sportowych i ich władz,
  • konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania współzawodnictwa sportowego, rozgrywek ligowych, ligi zawodowej,
  • doradztwo prawne z zakresu działalności pożytku publicznego, wolontariatu, prawo autorskich i ochrony wizerunku,
  • sporządzanie i weryfikację statutów i umów klubów sportowych, umów z zawodnikami, umów najmu, dzierżawy stadionów, umów sponsoringu, konsultacje w zakresie spełniania przesłanek ustawowych w umowach pomiędzy polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową,
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji umów z zawodnikami, wzajemnych rozliczeń pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem oraz pomiędzy klubami sportowymi,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej w postępowaniach kontrolnych, w sprawach związanych w dochodzeniem roszczeń pieniężnych, w postępowaniach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktów,
  • usługę compliance – oceny zgodności z prawem krajowym prowadzonych działań w obszarze sportu.