Magdalena Kęsiak

aplikant radcowski

magdalena.kesiak@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzykrotnie nagrodzona Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończyła w czerwcu 2017 r., broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych  pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Piotra Daranowskiego pt. „Wywłaszczenie własności cudzoziemców w kontekście umów indemnizacyjnych zawartych przez Polskę w latach 1948-1971”.

W roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erazmus+ przez semestr odbywała studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Tours we Francji.

Doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów oraz po ich ukończeniu, pracując w kancelarii radców prawnych.

Włada językiem angielskim, posiada certyfikat CAE – Certificate in Advanced English oraz językiem francuskim, potwierdzonym Certyfikatem Rządu Francuskiego.

Czas wolny poświęca na podróżowanie, czytanie reportaży oraz uprawianie sportu.