ponad 30 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej
 1. Udzielamy kompleksowych porad z zakresu obowiązującego w Polsce prawa podatkowego, w tym w szczególności z zakresu:
  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podatku od towarów i usług (VAT);
  • podatku akcyzowego;
  • podatku od spadku i darowizn;
  • podatku od czynności cywilno-prawnych;
  • podatków i opłat lokalnych.
 2. Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień w zakresie innych niż podatki należności publicznoprawnych, takich jak składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa podatkowego oraz obowiązków podatkowych.
 4. Przeprowadzamy kompleksowe analizy dotyczące możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych.
 5. Występujemy jako pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi.