Polityka prywatności

Ceret Grzywaczewska-Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 52/2, zwana dalej „Kancelarią”, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej Kancelarii www.firmaprawnicza.pl (zwanych dalej „Użytkownikami”). Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom strony zasad dotyczących ochrony ich prywatności.

I. Dane osobowe.

§ 1

1. Użytkownik strony internetowej www.firmaprawnicza.pl, aby móc nawiązać kontakt z Kancelarią poprzez formularz kontaktowy, może podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, a także adres e-mail. Adres e-mail może w pewnych przypadkach stanowić dane osobowe Użytkownika (np. imię.nazwisko@example.com).

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia i wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn.zm).

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Ceret Grzywaczewska-Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, 90-428 Łódź, Al. Kościuszki 52/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000477436, NIP 725-00-34-920.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników Portalu innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej z nim na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.

§ 4

1. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty współpracy, a następnie zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez użytkownika z Kancelarią.

2. Kancelaria, jeżeli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, przetwarza również dane osobowe użytkownika w celach statystycznych oraz marketingowych.

§ 5

Informacje handlowe będą wysyłane do Użytkownika jedynie na podstawie jego uprzedniej zgody.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Kancelarię mogą zostać przekazane upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym.

II. Pliki cookies.

§ 7

1. Informujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Kancelarii, a także w celach statystycznych. Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki

internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 8

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Kancelarię jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Inne

§ 9

Kancelaria zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Portal polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl.