Ceret, Grzywaczewska -
różnorodne doświadczenia,
wspólny cel - ochrona Twoich
interesów

W naszej firmie wierzymy, że bycie prawnikiem to nie tylko profesja, ale przede wszystkim powołanie. Dlatego naczelną zasadą Kancelarii są wysokie standardy etyczne obowiązujące cały zespół. Jednocześnie jako osoby zaufania publicznego aktywnie angażujemy się w działalność pro bono, z dumą pomagając m.in. fundacjom i stowarzyszeniom.

W 2010 r. zostaliśmy docenieni przez Rzeczpospolitą, zdobywając, jako jedyna łódzka kancelaria, wyróżnienie w rankingu Kancelarii Pro Bono.