Dokonywanie zmian w umowach spółek: jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, z wykorzystaniem wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym jest możliwe od 1 kwietnia 2016r. Zmiana umowy spółki możliwa jest w drodze podjęcia uchwały przez jej wspólników. Wspólnicy, którzy zechcą dokonać zmiany w umowie spółki będą posługiwać się wzorcem uchwały zmieniającej umowę, dostępnym w systemie teleinformatycznym, […]

 

Dokonywanie zmian w umowach spółek: jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, z wykorzystaniem wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym jest możliwe od 1 kwietnia 2016r. Zmiana umowy spółki możliwa jest w drodze podjęcia uchwały przez jej wspólników. Wspólnicy, którzy zechcą dokonać zmiany w umowie spółki będą posługiwać się wzorcem uchwały zmieniającej umowę, dostępnym w systemie teleinformatycznym, do którego załączą ujednolicony tekst umowy spółki (również w formie wzorca elektronicznego). Pamiętać należy, że zmiana możliwa jest tylko co do określonych danych wynikających z wzorca umownego. Ponadto zmiana umowy przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej będzie mogła nastąpić tylko wówczas, gdy umowa spółki była zawarta również w oparciu o wzorzec umowy. Opłata od wniosku o zarejestrowanie zmiany w KRS, dokonanej z wykorzystaniem elektronicznego wzorca, wynosi 200 zł.