Dzięki zmianom w ustawie Prawo o stowarzyszeniach procedura tworzenia stowarzyszeń stanie się prostsza, a reguł kontroli nadzorczej bardziej przejrzyste. Nowe rozwiązania mają sprawić, że stowarzyszenia staną się bardziej niż dotychczas popularną formą prowadzenia działalności.   Zmianie ulegnie minimalna ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia – od teraz wystarczy tylko siedmiu założycieli, którzy będą mogli […]

 

Dzięki zmianom w ustawie Prawo o stowarzyszeniach procedura tworzenia stowarzyszeń stanie się prostsza, a reguł kontroli nadzorczej bardziej przejrzyste. Nowe rozwiązania mają sprawić, że stowarzyszenia staną się bardziej niż dotychczas popularną formą prowadzenia działalności.

 

Zmianie ulegnie minimalna ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia – od teraz wystarczy tylko siedmiu założycieli, którzy będą mogli powołać władze stowarzyszenia. Członkowie zarządu będą odpowiadali solidarnie za działania podjęte w celu rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie jeszcze przed jego rejestracją. Statut stowarzyszenia będzie mógł zawierać postanowienia o możliwości przyznania im wynagrodzenia. Nadto, zmienione przepisy dopuszczają zatrudnianie członków przez stowarzyszenie.

 

Według nowych reguł na etapie rejestracji stowarzyszenia sąd rejestrowy będzie jedynie zawiadamiał organ nadzorujący o już dokonanym wpisie. Jednoznacznie określono w ustawie przesłanki nadzoru, jak i uprawnienia organu nadzorującego wobec stowarzyszenia.

 

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej przewidują natomiast szczegółowe zasady odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe stowarzyszenia. Jeśli zaległości powstały jeszcze przed wpisem stowarzyszenia do rejestru wówczas solidarną odpowiedzialność będą ponosiły wszystkie osoby działające w tym czasie na rzecz stowarzyszenia.  Za zaległości podatkowe stowarzyszenia zwykłego będą odpowiadać wszyscy członkowie zarządu solidarnie wraz z samym stowarzyszeniem. Jeżeli w stowarzyszeniu nie powołano zarządu, odpowiedzialność będzie spoczywać na wszystkich jego członkach solidarnie wraz z samym stowarzyszeniem.