Zmiany w Prawie własności przemysłowej

  Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadzająca obowiązujący już w Unii Europejskiej system sprzeciwu. Zmiana w systemie rozpatrywania zgłoszeń przez urząd Patentowy będzie skutkowała szybszą rejestracją znaków towarowych wchodzi w życie 15 kwietnia 2016r.   Do tej pory po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego Urząd Patentowy musiał przeprowadzić własne badanie, czy rejestracja takiego znaku […]

 

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadzająca obowiązujący już w Unii Europejskiej system sprzeciwu. Zmiana w systemie rozpatrywania zgłoszeń przez urząd Patentowy będzie skutkowała szybszą rejestracją znaków towarowych wchodzi w życie 15 kwietnia 2016r.

 

Do tej pory po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego Urząd Patentowy musiał przeprowadzić własne badanie, czy rejestracja takiego znaku jest uprawniona. Ocena dotyczyła zarówno realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, (czyli czy nadaje się on do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy – są to tzw. przesłanki bezwzględne) oraz czy nie jest podobny do wcześniej zarejestrowanych znaków zarówno na terenie RP i UE (tzw. przesłanki względne).

 

Po zmianach Urząd będzie nadal badał przesłanki bezwzględne, ale nie będzie już sprawdzał podobieństwa do wcześniejszych znaków, co ma znacznie uprościć procedurę. Urząd będzie publikował w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP) znaki, które jego zdaniem spełniły warunki bezwzględne do rejestracji. W ciągu trzech miesięcy od publikacji w BUP uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia towarowego.

 

Obecnie czas rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych wynosi ok.13-14 miesięcy lub więcej, dzięki nowemu modelowi ma on ulec skróceniu do ok. siedmiu miesięcy od momentu zgłoszenia.

 

W dniu 15 kwietnia 2016r. zmienią się także przepisy dotyczące wzorów przemysłowych, upraszczające wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do rejestracji wzoru. Przewidują one np. rezygnację z konieczności sporządzenia opisu wzoru przemysłowego i określają zasady wykorzystania ilustracji zgłaszanych wzorów. Ma to przyczynić się m.in. do zmniejszenia liczby błędów i usterek w dokumentacji zgłoszeniowej i szybszej rejestracji wzorów.