Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy umowę o pracę trzeba zawrzeć jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie, np. strony ustalą ustnie jej warunki, pracownik musi otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed […]

 

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy umowę o pracę trzeba zawrzeć jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie, np. strony ustalą ustnie jej warunki, pracownik musi otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy może zostać wymierzona grzywna. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości –od 1 do 30 tys. zł, tylko że łatwiej będzie inspektorom udowodnić nielegalne zatrudnienie. Powyższe zmiany w kodeksie pracy obowiązują od 1 września 2016 r.

Dotychczasowa regulacja pozwalała pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę (zawartej w formie innej niż pisemna) jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.