Wsparcie dla kredytobiorców

  Ustawa z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. (Dz. U. poz. 1925) weszła w życie w dniu 19 lutego 2016 r. Pomoc uzyskają kredytobiorcy lub osoby bezrobotne, u których rata kredytu przekracza 60 % miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. Na Fundusz Wsparcia […]

 

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. (Dz. U. poz. 1925) weszła w życie w dniu 19 lutego 2016 r.

Pomoc uzyskają kredytobiorcy lub osoby bezrobotne, u których rata kredytu przekracza 60 % miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. Na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będą składać się wyłącznie banki dysponujące najbardziej zagrożonymi kredytami, których opóźnienie przekracza 90 dni. Kredytobiorcy w trudnej sytuacji będą otrzymywać pomoc maksymalnie przez 18 miesięcy w kwocie do 1,5 tys. złotych. Pomoc będzie zwrotna, ale nieoprocentowana.