Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy. Jest to tak zwany systemem odwróconego obciążenia, który polega na tym, że […]

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy.
Jest to tak zwany systemem odwróconego obciążenia, który polega na tym, że to kupujący jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. W konsekwencji, nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy VAT nie musi płacić sprzedawcy ceny brutto za ten towar, czyli ceny zawierającej VAT, lecz płaci mu cenę netto, pomimo tego, iż sprzedaż tego towaru wciąż podlega obciążeniu podatkiem. Nabywca płaci zatem sprzedawcy wyłącznie cenę netto danego towaru, natomiast VAT musi zapłacić bezpośrednio do urzędu skarbowego, deklarując go w swojej deklaracji VAT-7 w miesiącu zakupu.
Po ostatniej nowelizacji dokonanej ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, system odwróconego obciążenia zaczął dotyczyć także laptopów. Chodzi o laptopy o łącznej wartości – w ramach jednolitej gospodarczo transakcji – powyżej 20 000 zł. System odwróconego obciążenia nie obejmuje natomiast zakupu jednostkowych komputerów przenośnych, których wartość sprzedaży/zakupu nie osiągnie jednorazowo tej kwoty.
Nabywcy laptopów otrzymają od sprzedawców faktury na ich zakup z dopiskiem „odwrotne obciążenie". Na podstawie takich faktur kupujący na ich odwrocie (bądź w osobnym dokumencie wewnętrznym lub nawet w używanej jeszcze fakturze wewnętrznej) wyliczą 23% VAT dla celów jego zaewidencjonowania i zadeklarowania.
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie dnia 1 lipca 2015 r.