Nowa spółka w polskim porządku prawnym tj. prosta spółka akcyjna (PSA)

Od 1 marca 2020 r. w polskim porządku prawnym pojawi się kolejna spółka, tj. prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie to siódma spółka uregulowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy – Kodeks spółek handlowych, przewidującą wprowadzenie do porządku prawnego trzeciej – obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – spółki kapitałowej, a siódmej wśród wszystkich spółek handlowych uregulowanych w w/w ustawie.

Prezydent RP wyjaśnił, że ta nowa forma prostej spółki akcyjnej jest dedykowana przede wszystkim dla młodych przedsiębiorców. Wśród głównych zalet prostej spółki akcyjnej wymienia się:

  • łatwość jej założenia przejawiająca się w możliwości szybkiej elektronicznej rejestracji spółki w 24h (obok tradycyjnej możliwości jej zarejestrowania),
  • zniesienie kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego, którego wysokość nie musi być określona w umowie spółki,
  • wprowadzenie akcji bez wartości nominalnej (akcji „beznominałowych”), które to akcje będą wyrażać prawa członkowskie w spółce, ale nie będą miały związku z kapitałem akcyjnym,
  • bardzo niski kapitał wymagany do jej założenia (1 zł),
  • fakt, że w prostej spółce akcyjnej wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być świadczenie pracy lub usług,
  • fakt, że wkłady powinny zostać wniesione w całości w ciągu trzech lat od wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców,
  • wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli poprzez ustanowienie obowiązku zasilania kapitału akcyjnego odpisami z zysku na pokrycie przyszłych strat,
  • dopuszczalność elektronicznej komunikacji przy podejmowaniu uchwał i odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy,
  • brak obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

Wskazuje się, że zmiana wprowadzona w polskim porządku prawnym dotycząca utworzenia prostej spółki akcyjnej została zainspirowana przez francuską konstrukcję prawną – spółkę SAS, która także stanowi uproszczoną postać spółki kapitałowej i cieszy się we Francji dużą popularnością. W Polsce opisywaną nowość pozytywnie przyjęli przedsiębiorcy, negatywnie zaś doktryna prawnicza. Z pewnością jednak dopiero praktyka przyniesie właściwą refleksję dotyczącą użyteczności, jak i skuteczności rozwiązań prawnych poświęconych tej formie organizacji działalności.