Jeśli masz umowę kredytu/pożyczki denominowanej lub indeksowanej CHF i zastanawiasz się co można w tej sprawie zrobić, skontaktuj się z nami kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93, a zostaniesz przekierowany do radcy prawnego specjalizującego się w sprawach dochodzenia roszczeń przeciwko bankom.

Co to jest kredyt frankowy?

Powszechne jest posługiwanie się pojęciem tzw. kredytów frankowych. Co kryje się pod tym terminem? Do kredytów frankowych zaliczamy wszystkie umowy denominowane lub indeksowane do kursu franka szwajcarskiego, a więc nie tylko stricte kredyty, ale również pożyczki.

Jakie masz możliwości?

W przypadku kredytów denominowanych i indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego    możliwe jest żądanie w toku procesu ustalenie nieważności takich umów lub ich tzw.”odfrankowienia” (o czym szerzej piszemy tutaj). Ustalenie zakresu odpowiedniego żądania zależy od treści postanowień Twojej umowy frankowej.

Pierwszym krokiem do uwolnienia się od kredytu frankowego jest ocena postanowień Twojej umowy. Dlatego wyślij skan umowy wraz z pozostałymi dokumentami (załączniki, aneksy) na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl. Mail zostanie przekierowany do radcy prawnego specjalizującego się w sprawach dochodzenia roszczeń przeciwko bankom, zwłaszcza w sprawach frankowych. Radca prawny dokona kompleksowej analizy postanowień umownych, w szczególności pod kątem ustalenia istnienia w umowie klauzul niedozwolonych.

Po analizie umowy radca prawny poinformuje Cię, czy możesz żądać jej unieważnienia lub „odfrankowienia”, szacunkowo wyliczy wysokość ewentualnych roszczeń oraz dokona indywidualnej wyceny prowadzenia Twojej sprawy frankowej.

  

Powyższa aktualność została zamieszczona w celu informacyjnym. Żadna z informacji nie stanowi porady prawnej.