Zgodnie z decyzją Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) oraz Bank of England wraz z końcem 2021 roku przestanie być publikowana stopa referencyjna LIBOR (London Interbank Offer Rate).

Od stycznia 2022r. nie będą publikowane wskaźniki LIBOR, które były podstawą do wyznaczania oprocentowania w kredytach walutowych, w tym do wyliczania oprocentowania kredytów indeksowanych lub denominowanych w CHF. Jakie to będzie miało konsekwencje dla osób posiadających takie kredyty?

Kiedy likwidacja wskaźnika LIBOR nie ma znaczenia?

W przypadku kredytów denominowanych i indeksowanych frankiem szwajcarskim możliwe jest żądanie w toku procesu ustalenie nieważności takich umów. Jeżeli w wyniku postępowania Sąd ustali  nieważność takiej umowy to koniec ogłaszania stawki referencyjnej LIBOR nie ma dla kredytobiorcy żadnego znaczenia.

Kiedy więc Libor ma znaczenie?

Znaczenie wskaźnika Libor uwydatnia się w sytuacji ważnej umowy kredytowej waloryzowanej CHF. Istnieje wówczas konieczność  dalszego wykonywania umowy, a do tego nieodzowny jest wskaźnik oprocentowania.

Czy możliwe jest zastąpienie Libor Innym wskaźnikiem?

Po wielomiesięcznych dywagacjach banków, kredytobiorców i samej Komisji Europejskiej na ten temat, okazuje się, że istnieje taka możliwość. W dniu 14.10.2021r., Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze  2021/1847, w którym zdecydowano się zastąpić wygasający wskaźnik LIBOR CHF stawką SARON (Swiss Average Rate Overnight), administrowaną przez podmiot SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).

Jak ta zmiana wpłynie na umowy frankowe?

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności faktycznych danej sprawy i postanowień danej umowy. Jeśli postanowienia umowy kredytu nie przewidywały  możliwości zakończenia publikacji LIBOR-u i procedury wprowadzenia określonego w umowie nowego sposobu ustalania, to banki bez zgody swoich klientów nie mogą narzucić im nowych zasad ustalania oprocentowania. Wprowadzenie nowego wskaźnika przez bank będzie wymagało zgody kredytobiorcy, czyli zawarcia pisemnego aneksu do umowy. Kredytobiorca ma wybór: może aneks podpisać albo tego nie zrobić.

Aktualnie dalece nieprawdopodobnym jest jednoznaczne określenie konsekwencji niepodpisania aneksu przez kredytobiorcę. Może to prowadzić tak do niewykonalności umowy jak również do jej nieważności.

Tym niemniej, należy pamiętać, że w opisanej wyżej sytuacji bank nie może samodzielnie narzucić nowego wskaźnika ? konieczna jest zgoda drugiej strony umowy tj. kredytobiorcy. W przypadku gdyby banki zdecydowały się na jednostronną zmianę umów, to narażają się na zakwalifikowanie takiego działania jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji reakcję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeśli masz umowę kredytu denominowaną lub indeksowaną CHF, a powyższe zmiany budzą Twoje wątpliwości możesz skontaktować się z nami kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93..

Powyższa aktualność została zamieszczona w celu informacyjnym. Żadna z informacji nie stanowi porady prawnej.