W obecnych czasach coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie danych osobowych. Zwiększa się liczba osób świadomych konsekwencji ich przechwycenia. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie warto podjąć jako potencjalna ofiara wycieku w celu minimalizacji bądź zapobieżenia jego skutkom.

Nasze dane mogą zostać narażone na niewłaściwe wykorzystanie w wyniku wielu sytuacji. Najczęstszymi są cyfrowy wyciek danych oraz kradzież bądź zagubienie dokumentów. Do wycieku danych poprzez przełamanie zabezpieczeń cyfrowych może dojść w każdym podmiocie – od serwisu społecznościowego, przez sklep internetowy, po szpital. Zarówno w przypadku wycieku danych np. od portalu, na którym masz konto, jak i w przypadku kradzieży danych poprzez włamanie się do Twojego komputera wskazanym jest podjęcie określonych działań.

  1. BIK

Niewątpliwie warto posiadać konto w rejestrze BIK (Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.). Dzięki niemu w przypadku podejrzenia, że doszło do wycieku danych możesz łatwo sprawdzić, czy zostały one wykorzystane. Rejestr BIK pozwala zastrzec dokument tożsamości oraz zweryfikować, czy nie został na jego podstawie zaciągnięty kredyt. Ponadto, serwis BIK oferuje także dodatkową usługę Alertów BIK, dzięki której zostaniesz poinformowany, gdy ktoś spróbuje użyć Twoich danych.

  1. Zastrzeżenie i unieważnienie

W przypadku, gdy istnieje zagrożenie, że wyciekł numer i inne dane dotyczące Twojej karty bankowej lub dowodu osobistego bądź gdy zgubiłeś te dokumenty, właściwym krokiem jest ich zastrzeżenie w banku. Pozwoli to na zabezpieczenie przed ewentualnym nieuprawnionym użyciem.

Obecnie na łatwe zastrzeżenie karty bankowej zdalnie pozwala również większość mobilnych aplikacji bankowych.

Dalej idącym posunięciem jest zgłoszenie się w urzędzie gminy (a za granicą w konsulacie) w celu unieważnienia dokumentów takich jak dowód. Jest ono wskazane szczególnie w przypadku zagubienia dokumentów. Możliwe jest także przeprowadzenie procedury unieważnienia przez Internet.

Jednakże, jeżeli Twój dowód został skradziony należy zgłosić to policji. W takim przypadku nie ma konieczności informowania dodatkowo urzędu gminy – z dniem zgłoszenia policji taki dokument zostaje unieważniony.

Natomiast, jeżeli już wiemy, że niestety na nasze dane został zaciągnięty kredyt lub pożyczka należy oprócz organów ścigania i urzędu poinformować daną instytucje, w której posłużono się Twoimi danymi.

  1. Strona Have I been pwned

Przydatnym narzędziem ? w przypadku podejrzeń, że udostępniony został adres mailowy jest strona internetowa https://haveibeenpwned.com

Pozwala sprawdzić, czy doszło do wycieków danych powiązanych z naszym adresem e-mail.

Warto co jakiś czas z ostrożności kontrolować swój email w tym serwisie aby monitorować, czy nie był przedmiotem wycieku.

  1. Zmiana danych do logowania

Jeśli wyciek dotyczył danych takich jak login i hasło to podstawowym i niezbędnym działaniem jest ich jak najszybsza zmiana. Dzięki temu poprzednie udostępnione dane nie będą mogły zostać wykorzystane do w celu zalogowania się na Twoje konto.

 

Przede wszystkim jednak, najlepiej zapobiegać w miarę możliwości wyciekowi bądź kradzieży danych. W doniesieniu do danych internetowych należy pamiętać o stosowaniu różnych, bardziej złożonych haseł do kont w poszczególnych serwisach oraz o ich regularnych zmianach. Warto także korzystać z dodatkowych zabezpieczeń takich jak uwierzytelnianie przez sms.

W przypadku dokumentów należy przede wszystkim przechowywać je w bezpiecznym, nieznanym innym osobom miejscu oraz zwracać szczególną uwagę, aby nie zostawiać ich w miejscach publicznych.