25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Prawo pracy

W ramach kompleksowej obsługi prawnej związanej z kwestiami prawa pracy i zbiorowego prawa pracy:

  1. opiniujemy umowy z zakresu prawa pracy, a w szczególności umowy o pracę, umowy o zachowanie poufności oraz umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy,
  2. zapewniamy obsługę prawną sporów, w tym sporów zbiorowych z pracodawcą, a także oceniamy ryzyko związane z nielegalnością strajku,
  3. reprezentujemy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, sporach dotyczących norm czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (ponadwymiarowe przy zadaniowym systemie czasu pracy).