25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Weksle i inne papiery wartościowe

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach z zakresu weksli i innych papierów wartościowych, w tym:

  • doradzamy w sprawach związanych z wykupem weksla, ważnością weksla, klauzulami wekslowymi, zabezpieczeniem roszczenia z weksla,  dochodzeniem praw z weksla, przygotowaniem deklaracji wekslowej i innych związanych z prawem wekslowym,
  • pomagamy w sprawach związanych z umorzeniem i unieważnieniem akcji, wykupem akcji, squeeze out , nabywaniem przez Spółkę własnych akcji, w sprawach związanych ze  świadectwami tymczasowymi, świadectwami założycielskimi, świadectwami użytkowymi,
  • świadczymy pomoc w sprawach dotyczących obrotu wekslami, akcjami, obligacjami, w tym opracowujemy umowy sprzedaży, zastawu, darowizny, udzielamy porad prawnych, bierzemy udział w negocjacjach,
  • zapewniamy reprezentację w sądzie w sprawach dotyczących weksli, obligacji, akcji, papierów wartościowych imiennych i na zlecenie,
  • pomagamy przy przygotowywaniu ofert publicznych i niepublicznych emisji akcji i innych papierów wartościowych.