25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Umowy Handlowe

Zajmujemy się sporządzaniem umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów w obrocie nieruchomościami. Pomagamy stworzyć ramowe umowy współpracy określające podstawowe zasady kooperacji kontrahentów w obrocie handlowym w zakresie sprzedaży dóbr lub świadczenia usług.

Specjalizujemy się w umowach franczyzowych, dystrybucyjnych i dotyczących dóbr własności intelektualnej.

Niezależnie od rodzaju umów, pomagamy naszym Klientom ocenić ryzyko prawne związane z negocjowaną lub zawieraną umową. Weryfikujemy umowy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, w tym z przepisami unijnymi, w szczególności z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.