25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Sprawy administracyjne

Zapewniamy pomoc prawną  z zakresu spraw administracyjnych, w tym:

  • reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracyjnymi,
  • pomagamy w sprawach dotyczących gospodarki gruntami, w tym z zakresu podziału gruntów, scaleniu działek, użytkowania wieczystego (aktualizacji opłaty rocznej), trwałego zarządu,
  • zapewniamy doradztwo w sprawach dotyczących przebiegu postępowania wywłaszczeniowego, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • pomagamy w sprawach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykupu gruntu, odszkodowania za utratę wartości, opłaty adiacenckiej,
  • doradzamy w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami, opłatą produktową oraz innymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska,
  • zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, przygotowujemy skargi na decyzje organów, skargi kasacyjne.