25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Prawo spółek

W zakresie prawa spółek, które jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii:

  • przygotowujemy umowy i statuty spółek handlowych, a także zakładamy  oddziały i przedstawicielstwa,
  • reprezentujemy spółki   w postępowaniach rejestrowych,
  • sporządzamy umowy zawierane pomiędzy spółką a jej wspólnikami i akcjonariuszami,
  • prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych, a także obsługę prawną ich organów,
  • doradzamy i przeprowadzamy połączenia, podziały i  przekształcenia  spółek handlowych,
  • pomagamy w przygotowaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, a także  reprezentujemy na nich wspólników i akcjonariuszy,
  • wprowadzamy spółki akcyjne na giełdę,
  • reprezentujemy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały.