25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Prawo budowlane

Prowadzimy doradztwo prawne na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji budowlanych:

  1. obsługujemy inwestycje deweloperskie w tym m.in.:
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie,
  • doradzamy przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia inwestycji deweloperskiej, m.in. prospektu informacyjnego,
  • negocjujemy umowy z nabywcami,
  • uczestniczymy przy zawieraniu umów u notariusza,
  1. obsługujemy procesy budowlane:
  • sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, prace projektowe, nadzór inwestycyjny i autorski,
  • reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed organami administracyjnymi w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  1. reprezentujemy przed organami administracji publicznej, w tym przed organami administracji architektoniczno – budowlanej.