Zmiany w spadkach transgranicznych

  17 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie wiąże 25 państw członkowskich UE, w tym Polskę, nie […]

 

17 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie wiąże 25 państw członkowskich UE, w tym Polskę, nie obowiązuje natomiast w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Nowe regulacje oznaczają, że spadek po polskim obywatelu, który w dniu śmierci przebywał na terenie określonego kraju i miał z nim ścisły i stabilny związek, będziemy nabywać odpowiednio według prawa tego kraju. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmarły zamieścił w testamencie zastrzeżenie, że chce aby dziedziczenie po nim odbywało się wedle zasad prawa polskiego. Przepisy rozporządzenia upraszczają procedurę spadkową w postępowaniach transgranicznych – regulują zasady jurysdykcji w sprawach spadkowych, zasady ustalania prawa właściwego, zasady uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń w sprawach spadkowych. Nowe przepisy nie zmieniają natomiast samych podstaw dziedziczenia, kręgu uprawnionych osób ani odpowiedzialności za długi spadkowe uregulowanych w polskim kodeksie cywilnym.