Tomasz Grzywaczewski

prawnik

tgrzywaczewski@firmaprawnicza.pl

Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji naukowych oraz analitycznych z zakresu prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych. Współpracownik portalu Onet.pl

Jest członkiem zespołu badawczego realizującego w Mozambiku z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego projekt poświęcony sprawiedliwości okresu przejściowego oraz neokolonialnym praktykom wielkich korporacji.

Doradza Kancelarii w sprawach z zakresu prawa międzynarodowego, relacji z partnerami zagranicznymi i zagadnień transgranicznych.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.