Mateusz Panienkowski

aplikant radcowski

mateusz.panienkowski@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2017 roku aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. W czerwcu 2014 roku ukończył studia prawnicze, broniąc z wynikiem dobrym w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jacka Izydorczyka pracę magisterską pt. „Wydanie, ekstradycja, dostarczenie a przekazanie w polskim prawie”.

Podczas studiów zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w kancelarii adwokackiej, gdzie poszerzał wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Poza tym, aktywnie działał w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa oraz programie „Znam Swoje Prawa”, prowadzonym przez studentów w liceach ogólnokształcących. Jest jednym z współzałożycieli Koła Prawa Sportowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej zdobywał doświadczenie na rynku medycznym
w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Włada językiem angielskim – posiada certyfikat FCE. Posługuje się również w zakresie podstawowym językiem niemieckim.

Interesuje się geopolityką, piłką nożną, fantasy oraz kinematografią. Ponadto, jest fanatykiem wędkarstwa.