Marta Pastusiak

aplikant radcowski

marta.pastusiak@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2017 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Teorii Państwa i Prawa pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Morawskiego.

Podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych, gdzie poszerzała wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego.

Włada językiem angielskim. Posługuje się również w zakresie podstawowym językiem rosyjskim.

W wolnych chwilach czyta książki i jeździ na rowerze.