Marta Lisiak

aplikant radcowski

marta.lisiak@firmaprawnicza.pl

+48 516 140 602

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014r. ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Ocena wiarygodności zeznań świadków” w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. W styczniu 2015 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych, gdzie miała okazję wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego.

Włada językiem angielskim.