Marcin Redlicki

radca prawny

marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl

+ 48 503 199 985

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Z kancelarią jest związany od października 2009 roku.

W maju 2009 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronił pracę magisterską pt. „Zasady ładu korporacyjnego w spółce akcyjnej” w Zakładzie Prawa Handlowego Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. W 2008 r. odbył semestr studiów na uniwersytecie Yeditepe w Stambule, gdzie zdobył wiedzę w zakresie arbitrażu międzynarodowego i prawa konkurencji.

Włada płynnie językiem angielskim (w 2005 r. uzyskał CPE – Certificate of Proficiency in English) w tym terminologią prawniczą. Na co dzień świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów zagranicznych w tym języku.

Jest autorem publikacji na temat spółek publicznych m.in. dla „Przeglądu Corporate Governance”, w którym opublikowano jego artykuł pt. „Obowiązki emitenta w raportowaniu nt. dobrych praktyk oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie na gruncie prawa rynku kapitałowego” oraz dla „Biuletynu prawno-podatkowego”.

W czasie wolnym gra na saksofonie, w tenisa i uprawia narciarstwo.