Maciej Cygan

aplikant radcowski

maciej.cygan@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2018 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich OIRP w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 roku ukończył studia prawnicze, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej pt „Lekarski obowiązek udzielenia pomocy”. W okresie studiów aktywnie działał w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa- Klinika Praw Dziecka.

W 2017 r. odbył szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, gdzie poszerzał wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa administracyjnego.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Interesuje się teatrem, kulturą francuską i sportem. W wolnych chwilach czyta dzieła rosyjskich dramaturgów, literaturę podróżniczą i kryminały.