Kamil Papaj

aplikant radcowski

kamil.papaj@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2022 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończył w 2020 r. broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego II pt. „Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”.

W okresie studiów czynnie uczestniczył w życiu akademickim należąc do stowarzyszeń studenckich.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas studiów oraz po ich zakończeniu w kancelariach łódzkich radców prawnych.

Swoje zainteresowania skupia wokół historii, kina oraz sportu.