Justyna Wołkowska

radca prawny

justyna.wolkowska@firmaprawnicza.pl

+48 503 027 940

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka pt. „Dopuszczalność zgłaszania dowodów w sądowym stadium procesu”.

Jest autorką publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego materialnego np. rozdziału poświęconemu przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego zamieszczonego w monografii naukowej „Prawo Karne Materialne Tom III” wydanej przez Uniwersytet Warszawski. W ostatnim czasie opublikowała artykuł „Karnoprocesowe aspekty ochrony zabytków nieruchomych przed ich zniszczeniem” w monografii naukowej pt. „Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego”.

W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, gdzie poszerzała wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa administracyjnego.

Czas wolny poświęca na podróżowanie, jazdę na rowerze oraz zgłębianie historii broni pancernej.