Joanna Urbaniak

radca prawny

joanna.urbaniak@firmaprawnicza.pl

+ 48 501 421 612

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym, a w szczególności problematyce ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów z sektorów: e-commerce, przemysłowego, usługowego i gastronomicznego, w tym wiodące sieci franczyzowe, w sporach administracyjnych i cywilnych, a także w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W swej codziennej pracy Joanna Urbaniak zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, w języku polskim i angielskim.

W 2014 r. wyróżniona została prestiżowym tytułem Rekomendowanego Prawnika (Reccomended Attorney) międzynarodowej organizacji Global Law Experts, ze względu na bogate doświadczenie w zakresie negocjowania i tworzenia umów handlowych.

Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.