Ewelina Biała-Oleksik

aplikant radcowski

ewelina.biala@firmaprawnicza.pl

+48 513 879 005

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W czerwcu 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Wojciecha J. Katnera, pt. „Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt żywnościowy”.

W roku akademickim 2015/2016 przez semestr odbywała studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie, zdobywając wiedzę z zakresu europejskiego prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji.

W okresie studiów aktywnie działała w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, kończąc praktykę z wyróżnieniem. Przez cały tok studiów nagradzana Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka konkursów w dziedzinie prawa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, między innymi w kancelariach radcowskiej i adwokackiej, departamencie prawnym spółki publicznej oraz w polskiej placówce dyplomatycznej.

Uczestnik podyplomowych studiów z prawa zamówień publicznych.

Posiada uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych i karnych.

Płynnie włada językiem angielskim.

W wolnych chwilach czyta książki, gra na fortepianie i angażuje się w działalność pro bono.